Tất cả các máy thuộc dòng chuyên nghiệp Heavy Duty là những máy có độ bền đáng tin cậy nhất. Để minh chứng cho việc chúng được sản xuất theo các tiêu chuẩn cao nhất, chúng tôi mang đến cho người sử dụng chính sách bảo hành 1 năm đối với toàn bộ sản phẩm thuộc dòng Heavy Duty này. Không cần đăng ký thêm.

Chính sách được áp dụng ngay sau khi đăng ký bảo hành thành công. Thông tin chi tiết về điệu kiện bảo hành có thể tìm thấy trên phiếu bảo hành đính kèm sản phẩm.

Dòng máy Mã hàng Tên máy
Máy mài góc nhỏ 06013880K0 GWS 7-100
Máy mài góc nhỏ 06013880KA GWS 7-100
Máy mài góc nhỏ 06013880K0A GWS 7-100 SET
Máy mài góc nhỏ 06013886K0 GWS 7-100 T
Máy mài góc nhỏ 06013885K0 GWS 7-100 ET
Máy mài góc nhỏ 06013940K0 GWS 750 -100
Máy mài góc nhỏ 06013940K5 GWS 750-100
Máy mài góc nhỏ 06013880K2 GWS 7-125
Máy mài góc nhỏ 0601377760 GWS 8-100 C
Máy mài góc nhỏ 0601378660 GWS 8-100 CE
Máy mài góc nhỏ 06013960K0 GWS 900-100
Máy mài góc nhỏ 06013960K2 GWS 900-125
Máy mài góc nhỏ 0601822200 GWS 11-125 CI
Máy mài góc nhỏ 0601793002 GWS 12-125 CI
Máy mài góc nhỏ 6E+006 GWS 13-125 CI
Máy mài góc nhỏ 0601795002 GWS 15-125 CI
Máy mài góc nhỏ 0601798002 GWS 15-150 CI
Máy mài góc nhỏ 0601830C07 GWS 15-125 CIH
Máy mài góc nhỏ 060179G002 GWS 17-125 CI
Máy mài góc nhỏ 060179K002 GWS 17-150 CI
Máy mài góc lớn 0601849104 GWS 20-180
Máy mài góc lớn 0601849313 GWS 20-180
Máy mài góc lớn 0601849347 GWS 20-180
Máy mài góc lớn 0601849184 GWS 20-180
Máy mài góc lớn 0601850104 GWS 20-230
Máy mài góc lớn 0601850106 GWS 20-230
Máy mài góc lớn 0601881AK0 GWS 22-180
Máy mài góc lớn 0601890D00 GWS 22-180 LVI
Máy khoan xoay 06014735K0 GBM 10 RE
Máy khoan xoay 0601049603 GBM 13 HRE
Máy khoan xoay 0601130203 GBM 32-4
Máy khoan xoay 06014775K0 GBM 13 RE
Máy khoan động lực >500W 06012271K0 GSB 13 RE
Máy khoan động lực >500W 06012271K1 GSB 13 RE
Máy khoan động lực >500W 06012271K0A GSB 13 RE
Máy khoan động lực >500W 06012281K1 GSB 16 RE
Máy khoan động lực >500W 06012281K1A GSB 16 RE
Máy khoan động lực 06011A21K1 GSB 20-2 RE
Máy khoan động lực 0601184607 GSB 20-2 RE
Máy khoan búa 1-2KG 0611250500 GBH 2-23 REA
Máy khoan búa 1-2KG 06112720K0 GBH 2-24 RE
Máy khoan búa 1-2KG 06112721K0 GBH 2-24 DRE
Máy khoan búa 1-2KG 06112730K0 GBH 2-24 DFR
Máy khoan búa 1-2KG 0611251604 GBH 2-26 E
Máy khoan búa 1-2KG 061125139C GBH 2-26 E
Máy khoan búa 1-2KG 0611251704 GBH 2-26 RE
Máy khoan búa 1-2KG 0611251709 GBH 2-26 RE
Máy khoan búa 1-2KG 0611253709 GBH 2-26 RE
Máy khoan búa 1-2KG 0611253399 GBH 2-26 DE
Máy khoan búa 1-2KG 061125339K GBH 2-26 DE
Máy khoan búa 1-2KG 0611253604 GBH 2-26 DE
Máy khoan búa 1-2KG 061125339L GBH 2-26 DE
Máy khoan búa 1-2KG 0611253704 GBH 2-26 DRE
Máy khoan búa 1-2KG 0611253709 GBH 2-26 DRE
Máy khoan búa 1-2KG 061125339A GBH 2-26 DRE
Máy khoan búa 1-2KG 0611253704 GBH 2-26 DRE
Máy khoan búa 1-2KG 061125476A GBH 2-26 DFR
Máy khoan búa 1-2KG 06112670K1 GBH 2-28 D
Máy khoan búa 1-2KG 0611267100 GBH 2-28 DV
Máy khoan búa 1-2KG 0611267140 GBH 2-28 DV
Máy khoan búa 1-2KG 0611267102 GBH 2-28 DV
Máy khoan búa 1-2KG 06112672K0 GBH 2-28 DFV
Máy khoan búa 1-2KG 06112672K1 GBH 2-28 DFV
Máy khoan búa 3KG 0611239704 GBH 3-28 E
Máy khoan búa 3KG 061123A0K0 GBH 3-28 DRE
Máy khoan búa 4KG 0611332171 GBH 4-32 DFR
Máy khoan búa 4KG 06113321K2 GBH 4-32 DFR
Máy khoan búa 4KG 06113321K3 GBH 4-32 DFR
Máy khoan búa >=5KG 06112690K0 GBH 5
Máy khoan búa >=5KG 0611263706 GBH 7-46 DE
Máy khoan búa >=5KG 06112651K0 GBH 8-45 D
Máy khoan búa >=5KG 06112650K0 GBH 8-45DV
Máy khoan búa >=5KG 0611266100 GBH 12-52 DV
Máy đục <12KG 0611320703 GSH 3
Máy đục <12KG 06113370K0 GSH 5
Máy đục <12KG 06113380K0 GSH 5X
Máy đục <12KG 06113220K0 GSH 7 VC
Máy đục <12KG 0611316703 GSH 11 E
Máy đục <12KG 0611316706 GSH 11 E
Máy đục <12KG 06113360K0 GSH 11VC
Máy đục >12KG 0611335100 GSH 16-30
Máy mài bàn 060127A0K1 GBG6
Máy mài bàn 060127A1K1 GBG8
Máy mài bàn 060127A1L0 GBG8
Máy mài thẳng 0601215004 GGS 27 L
Máy mài thẳng 0601221000 GGS 28 LC
Máy mài thẳng 0601221100 GGS 28 LCE
Máy phay 060160A0K0 GMR 1
Máy phay 06016240K0 GOF 1600
Máy thổi 06019804K0 GBL 800E
Máy thổi hơi nóng 060194B004 GHG 600-3
Máy thổi hơi nóng 060194C704 GHG 630 DCE
Máy bắn keo 0601950703 GKP 200 CE
Máy bào 0601594007 GHO 10-82
Máy cưa đa năng 0601B201K0 GCM 10 M
Máy cưa đa năng 0601B290K0 GCM 10 MX
Máy cưa đa năng 0601B23503 GCM12SD
Máy cưa đa năng 06012300B0 GOP 250 CE
Máy cưa đa năng 0601B23100 GCM 12 SDE
Máy cắt gạch 060136A2K0 GDM 13-34
Máy cắt sắt 0601B170K0 GCO 2000
Máy cắt sắt 0601B371K0 GCO 14-24
Máy cắt xốp 0601506103 GSC 2,8
Máy cắt xốp 0601500408 GSC 160
Máy chà nhám băng 0601274004 GBS 75 A
Máy chà nhám lệch tâm 06013875K0 GEX 125-1 AE
Máy cưa bàn 0601B30200 GTS10
Máy cưa bàn 0601B30400 GTS 10 XC
Máy cưa đĩa 06015230K0 GKS 190
Máy cưa đĩa 06016230K1 GKS 190
Máy cưa đĩa 06016230K0 GKS 190
Máy cưa đĩa 060157A0K0 GKS 235
Máy cưa đĩa 06015A20K0 GKS 235 Turbo
Máy cưa kiếm 060164C8L0 GSA 1100 E
Máy cưa kiếm 060164J00A GSA 18 V-LI
Máy cưa lọng 06015160K0 GST 25M
Máy cưa lọng 06015160L0 GST 25M
Máy cưa lọng 060158159E GST 80 PBE
Máy cắt xốp 0601575103 GSG 300
Máy đánh bóng 06013890K0 GPO 12 CE
Máy đánh bóng (inox) 06018B1001 GSI 14 CE
Máy hút bụi 060197A006 GAS 11-21
Máy hút bụi 06019C61L0 GAS 18V-LI
Máy hút bụi 06019C61L0A GAS 18V-LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 06018681K4 GSR 10,8-2-LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 06018681L7 GSR 10,8-2-LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 06018681K4 GSR 10,8-2-LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 06018681L7 GSR 10,8-2-LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 06019B74B1 GSR 14,4-2-LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 06019D9000 GSR 14,4 VE-2-LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 0615A0000E GSR 14.4-2 LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 0615A0001Z GSR 14.4-2 LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 0615A00020 GSR 14.4-2LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 06019B74B1 GSR 14,4-2-LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 06019D9000 GSR 14,4 VE-2-LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 0615A0000E GSR 14.4-2 LI 2 PIN
Máy khoan vặt vít dùng pin 06019B73B2 GSR 18-2-LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 06019B73K0 GSR 18-2-LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 0615A00021 GSR 18-2LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 06019B73B2 GSR 18-2-LI
Máy khoan vặt vít dùng pin 0601390908 GWB 10,8 LI
Máy mài góc nhỏ dùng pin 060193A3L4 GWS 18V-LI
Máy mài góc nhỏ dùng pin 0615A00024 GWS 18V-LI
Máy khoan động lực dùng pin 06019B69K2 GSB 10,8-2-LI
Máy khoan động lực dùng pin 06019C70B2 GSB 14,4-2-LI
Máy khoan động lực dùng pin 0615A00023 GSB 14.4-2-LI
Máy khoan động lực dùng pin 06019C70L1 GSB 14.4-2-LI 2.0AH
Máy khoan động lực dùng pin 06019D23B2 GSB 18-2-LI
Máy khoan động lực dùng pin 0615A00022 GSB 18-2-LI
Máy khoan động lực dùng pin 06019D23K0 GSB 18-2-LI
Máy khoan động lực dùng pin 06019C1171 GSB 36 VE-2-LI
Máy khoan búa 1-2KG dùng pin 0611900R0G GBH 36 V-LI
Máy khoan búa 1-2KG dùng pin 0611906003 GBH 36 V-LI Plus
Đèn pin 06014A0000 GLI 10.8V-LI - SOLO
Máy bắt ốc dùng pin 0601909504 GDR 12 V
Máy bắt ốc dùng pin 06019B39K0 GDR 10,8 V
Máy bắt ốc dùng pin 06019A69K1 GDR 12-LI
Máy bắt ốc dùng pin 06019B81B2 GDX 18V-LI