Mã hàng Loại mũi Số lượng Dòng Xuất xứ
2607019510 Vặn vít 10 Bỏ túi Trung Quốc