Mã hàng Loại mũi Số lượng Dòng Xuất xứ
2607019506 Vặn vít 38 Đa năng Trung Quốc