Đá mài Bosch
prev
  • Đá mài Bosch
next

Liên hệ

Mã:

Đặt hàng

Dùng cho máy mài góc

Đá mài 

Mã hàng Đường kính
ngoài (mm)
Đường kính
trong (mm)
Độ dày
(mm)
Dùng để
mài
Loại Xuất xứ
2608602267 100 16.0 6.0 Inox WA 24 R BF Đài loan
2608602488 125 22.2 6.0 Inox AS 30 S INOX BF Đức
2608600540 180 22.2 6.0 Inox AS 30 S INOX BF Đức
2608600017 100 16.0 6.0 Sắt A 24 S BF Đài loan
2608600263 125 22.2 6.0 Sắt A 24 S BF Đài loan
2608600855 150 22.2 6.0 Sắt A 24 S BF Đài loan
2608600264 180 22.2 6.0 Sắt A 24 S BF Đài loan
2608600265 230 22.2 6.0 Sắt A 24 S BF Đài loan

Đá mài linh hoạt

Mã hàng Đường kính
ngoài (mm)
Đường kính
trong (mm)
Độ dày
(mm)
Dùng để
mài
Loại Xuất xứ
2608620690 100 16.0 2.0 Inox WA 60 BF Philippines

 Đá mài cho máy mài để bàn 

Mã hàng Đường kính
ngoài (mm)
Đường kính
trong (mm)
Độ dày
(mm)
Dùng để
mài
Loại Xuất xứ
2608600111 200 25.0 25.0 36 Grit GSM 200 Đức
2608600112 200 25.0 25.0 60 Grit GSM 200 Đức