Mã hàng Đường kính
ngoài (mm)
Đường kính
trong (mm)
Me dày
(mm)
Dùng để
cắt
Loại Xuất xứ Giá khuyến mãi
2608603726 105 20/16 7.0 Đa năng Professional Eco Trung Quốc 78 100 vnđ
2608603727 105 20/16 7.0 Bê tông Professional Eco Trung Quốc 78 100 vnđ
2608603728 105 20/16 7.0 Đá Granite Professional Eco Trung Quốc 78 100 vnđ
2608603729 105 20/16 7.0 Gạch - ngói Professional Eco Trung Quốc 77 000 vnđ
2608603306 105 20/16 12.0 Đa năng Expert of Diamond Trung Quốc 103 400 vnđ
2608602804 105 20/16 12.0 Đa năng - không khía Expert of Diamond Trung Quốc  
2608602468 110 20/16 12.0 Đa năng Best of Diamond Trung Quốc 85 800 vnđ
2608602476 110 20/16 12.0 Đá Granite Best of Diamond Trung Quốc 85 800 vnđ
2608602474 110 20/16 12.0 Bê tông Best of Diamond Trung Quốc 85 800 vnđ
2608603329 125 22.2 12.0 Đa năng Expert of Diamond Trung Quốc 129 800 vnđ
2608602197 125 22.2 10.0 Bê tông Professional Diamond Trung Quốc 137 500 vnđ
2608603330 150 22.2 12.0 Đa năng Expert of Diamond Trung Quốc 184 800 vnđ
2608603331 180 22.2 12.0 Đa năng Expert of Diamond Trung Quốc 236 500 vnđ
2608602199 180 22.2 10.0 Bê tông Professional Diamond Trung Quốc 228 800 vnđ
2608603332 230 22.2 12.0 Đa năng Expert of Diamond Trung Quốc 383 900 vnđ
2608602200 230 22.2 10.0 Bê tông Professional Diamond Trung Quốc 369 600 vnđ
2608603730 105 16.0 20.0 Bê tông Skil Trung Quốc 59 400 vnđ
2608603731 105 16.0 20.0 Gạch - ngói Skil Trung Quốc 59 400 vnđ
2608603615 105 20/16 8.0 Đá Ceramic Expert of Diamond Trung Quốc 88 000 vnđ
2608603613 105 20/16 1.8 Đa năng Expert of Universal Trung Quốc 95 700 vnđ

Đĩa mài bêtông 

Mã hàng Đường kính
ngoài (mm)
Đường kính
trong (mm)
Me dày
(mm)
Dùng để
mài
Loại Xuất xứ Giá khuyến mãi
2608603606 100 16.0 2.5 Đa năng Expert of Universal Trung Quốc