Mũi cắt tốc độ cao Dremel 117
prev
  • Mũi cắt tốc độ cao Dremel 117
next

Mã: 117

Đặt hàng

Mũi cắt tốc độ cao - Dremel 117

  • Mũi cắt tốc độ 117 1/4"

  • Mũi cắt tốc độ cao dùng để tạo hình, rạch khía, làm khe, tạo lỗ, đục đẻo trên các kim loại mềm, nhựa và gỗ. 

  • Được làm bằng vật liệu thép cao cấp nên dễ sử dụng trên gỗ, nhựa và kim loại mềm.

  • Tốc độ nhanh với gỗ và chậm hơn với kim loại, nhựa.

  • Kích thước: 6.4mm