Chổi lông Dremel 403
prev
  • Chổi lông Dremel 403
next

Mã: 403

Đặt hàng

Chổi lông - Dremel 403

Dùng làm sạch, làm bóng trang loại sức bằng bạc, đá quý và các loại kim loại quý khác.

Có thể được dùng chung kèm với hỗn hợp chất đánh bóng.

Kích thước: 19.1mm