Chổi lông Dremel 404
prev
  • Chổi lông Dremel 404
next

Mã: 404

Đặt hàng

Phụ kiện Chổi lông - Dremel 404

Dùng làm mịn, làm sạch, làm bóng các loại trang sức bằng bạc, đá quý và các loại kim loại quý khác. Có thể được dùng chung với hỗn hợp chất đánh bóng.

Kích thước: 12.7mm