Đĩa đá tẩm đánh bóng Dremel 425
prev
  • Đĩa đá tẩm đánh bóng Dremel 425
next

Mã: 425

Đặt hàng

Đĩa đá tẩm đánh bóng - Dremel 425

ĐĨA ĐÁ TẨM ĐÁNH BÓNG DREMEL 425

  • Dùng để đánh bóng đa số các kim loại màu, đá, thuỷ tinh và gốm sứ.

  • Dùng với trục 402.

  • Kích thước: 25.4mm