Phụ kiện đánh bóng Dremel 422
prev
  • Phụ kiện đánh bóng Dremel 422
next

Mã: 422

Đặt hàng

Phụ kiện đánh bóng - Dremel 422

Phụ kiện đánh bóng Dremel  422

Dùng để vệ sinh kim loại và nhựa.

Kết hợp chung với các hỗn hợp đánh bóng 421 sẽ cho hiệu quả tốt hơn. 

Dùng kèm với trục 401.

Kích thước: 9.5mm