Mã hàng Tên sản phẩm Chiều dài ( mm ) Số lượng đóng gói Xuất xứ Giá khuyến mãi
2607018013 Lưỡi cắt 70 mm ( 2 3/4" ) 2 Thụy sĩ 418 000 vnđ
2608135023 Thanh dẫn T43D Dùng cho lưỡi 70 mm ( 2 3/4" ) 2 Đức 1 378 300 vnđ
2607018010 Lưỡi cắt 130 mm ( 5 1/8" ) 2 Thụy sĩ 528 000 vnđ
2608135020 Thanh dẫn T42A Dùng cho lưỡi 130 mm ( 5 1/8" ) 2 Đức 743 600 vnđ
2607018011 Lưỡi cắt 200 mm ( 8.0" ) 2 Đức  
2608135021 Thanh dẫn T42B Dùng cho lưỡi 200 mm ( 8.0" ) 2 Đức  
2607018012 Lưỡi cắt 300 mm ( 11 3/4" ) 2 Thụy sĩ 798 600 vnđ
2608135022 Thanh dẫn T42C Dùng cho lưỡi 300 mm ( 11 3/4" ) 2 Đức 1 178 100 vnđ