Lưỡi cưa gỗ Bosch
prev
  • Lưỡi cưa gỗ Bosch
next

Liên hệ

Mã:

Đặt hàng

Dùng cho máy cưa đa năng, máy cưa bàn, máy cưa đĩa

Mã hàng Đường kính
ngoài (mm)
Đường kính
trong (mm)
Độ dày răng /
Độ dày thân (mm) 
Số răng Loại Xuất xứ
2608644190 110 20 1.8/1.0 40 Expert for Wood Trung Quốc
2608644191 125 20 1.8/1.0 40 Expert for Wood Trung Quốc
2608642971 160 25.4 2.0/1.4 40 Expert for Wood Trung Quốc
2608642972 160 25.4 2.0/1.4 60 Expert for Wood Trung Quốc
2608642983 184 25.4 2.0/1.4 30 Expert for Wood Trung Quốc
2608642984 184 25.4 2.0/1.4 40 Expert for Wood Trung Quốc
2608642985 184 25.4 2.0/1.4 60 Expert for Wood Trung Quốc
2608642999 235 30 2.2/1.5 40 Expert for Wood Trung Quốc
2608643000 235 30 2.2/1.5 60 Expert for Wood Trung Quốc
2608643007 254 30 2.5/1.8 40 Expert for Wood Trung Quốc
2608643008 254 30 2.5/1.8 60 Expert for Wood Trung Quốc
2608643009 254 30 2.5/1.8 80 Expert for Wood Trung Quốc
2608643001 254 25.4 2.5/1.8 40 Expert for Wood Trung Quốc
2608643002 254 25.4 2.5/1.8 60 Expert for Wood Trung Quốc
2608643003 254 25.4 2.5/1.9 80 Expert for Wood Trung Quốc
2608643005 254 25.4 2.5/1.8 120 Expert for Wood Trung Quốc
2608643024 305 30 2.5/1.8 40 Expert for Wood Trung Quốc
2608643025 305 30 2.5/1.8 60 Expert for Wood Trung Quốc
2608643026 305 30 2.5/1.8 80 Expert for Wood Trung Quốc
2608643027 305 30 2.5/1.8 100 Expert for Wood Trung Quốc
2608643021 305 25.4 2.5/1.8 40 Expert for Wood Trung Quốc
2608643032 356 30 3.2/2.2 30 Expert for Wood Trung Quốc
2608643033 356 30 3.2/2.2 60 Expert for Wood Trung Quốc
2608643034 356 30 3.2/2.2 80 Expert for Wood Trung Quốc