Bộ lưỡi cưa lọng tổng hợp Bosch
prev
  • Bộ lưỡi cưa lọng tổng hợp Bosch
next

Liên hệ

Mã:

Đặt hàng

Mã hàng Tên hiệu Ứng dụng Đóng gói Xuất sứ
2607010148 T 119 BO Cắt gỗ cơ bản (x2)
T 119 B Cắt gỗ cơ bản (x2)
T 111 C Cắt gỗ cơ bản (x2)
T 218 A Cắt sắt cơ bản (x1)
T 118 G Cắt sắt cơ bản (x1)
T 118 A Cắt sắt cơ bản (x1)
T 118 B Cắt sắt cơ bản (x1)
Cắt gỗ & Kim loại Bộ 10 lưỡi Thụy sĩ
2607010062 T 111 C Cắt gỗ cơ bản (x1)
T 244 D Cắt gỗ nhanh (x1)
T 118 B Cắt sắt cơ bản (x1)
Cắt gỗ - Kim loại & Plastic Bộ 3 lưỡi Thụy sĩ