Lưỡi khoét lỗ Bosch
prev
  • Lưỡi khoét lỗ Bosch
next

Liên hệ

Mã:

Đặt hàng

Mã hàng Đường kính ( mm ) Khớp nối chuôi gài SDS Khớp nối chuôi lục giác Hex Loại Xuất xứ
2608580396 14 2609390035 2609390512 HSS Trung Quốc
2608580397 16 HSS Trung Quốc
2608580398 17 HSS Trung Quốc
2608580399 19 HSS Trung Quốc
2608580400 20 HSS Trung Quốc
2608580401 21 HSS Trung Quốc
2608580402 22 HSS Trung Quốc
2608580403 24 HSS Trung Quốc
2608580404 25 HSS Trung Quốc
2608580405 27 HSS Trung Quốc
2608580406 29 HSS Trung Quốc
2608580407 30 HSS Trung Quốc
2608580408 32 2609390036 2609390034 HSS Trung Quốc
2608580409 33 HSS Trung Quốc
2608580410 35 HSS Trung Quốc
2608580411 37 HSS Trung Quốc
2608580412 38 HSS Trung Quốc
2608580413 40 HSS Trung Quốc
2608580414 41 HSS Trung Quốc
2608580415 43 HSS Trung Quốc
2608580416 44 HSS Trung Quốc
2608580417 46 HSS Trung Quốc
2608580418 48 HSS Trung Quốc
2608580419 51 HSS Trung Quốc
2608580420 52 HSS Trung Quốc
2608580421 54 HSS Trung Quốc
2608580422 56 HSS Trung Quốc
2608580423 57 HSS Trung Quốc
2608580424 59 HSS Trung Quốc
2608580425 60 HSS Trung Quốc
2608580426 64 HSS Trung Quốc
2608580427 65 HSS Trung Quốc
2608580428 67 HSS Trung Quốc
2608580429 68 HSS Trung Quốc
2608580430 70 HSS Trung Quốc
2608580431 73 HSS Trung Quốc
2608580432 76 HSS Trung Quốc
2608580433 79 HSS Trung Quốc
2608580434 83 HSS Trung Quốc
2608580435 86 HSS Trung Quốc
2608580436 89 HSS Trung Quốc
2608580437 92 HSS Trung Quốc
2608580438 95 HSS Trung Quốc
2608580439 98 HSS Trung Quốc
2608580440 102 HSS Trung Quốc
2608580441 105 HSS Trung Quốc
2608580442 108 HSS Trung Quốc
2608580443 111 HSS Trung Quốc
2608580444 114 HSS Trung Quốc
2608580445 121 HSS Trung Quốc
2608580446 127 HSS Trung Quốc
2608580447 140 HSS Trung Quốc
2608580448 152 HSS Trung Quốc