Mã hàng Đường kính ( mm ) Khớp nối chuôi gài SDS Khớp nối chuôi lục giác Hex Loại Xuất xứ Giá khuyến mãi
2608580396 14 2609390035 2609390512 HSS Trung Quốc 40 700 vnđ
2608580397 16 HSS Trung Quốc 42 900 vnđ
2608580398 17 HSS Trung Quốc 44 000 vnđ
2608580399 19 HSS Trung Quốc 47 300 vnđ
2608580400 20 HSS Trung Quốc 49 500 vnđ
2608580401 21 HSS Trung Quốc 51 700 vnđ
2608580402 22 HSS Trung Quốc 52 800 vnđ
2608580403 24 HSS Trung Quốc 55 000 vnđ
2608580404 25 HSS Trung Quốc 56 100 vnđ
2608580405 27 HSS Trung Quốc 61 600 vnđ
2608580406 29 HSS Trung Quốc 64 900 vnđ
2608580407 30 HSS Trung Quốc 67 100 vnđ
2608580408 32 2609390036 2609390034 HSS Trung Quốc 70 400 vnđ
2608580409 33 HSS Trung Quốc 72 600 vnđ
2608580410 35 HSS Trung Quốc 73 700 vnđ
2608580411 37 HSS Trung Quốc 83 600 vnđ
2608580412 38 HSS Trung Quốc 85 800 vnđ
2608580413 40 HSS Trung Quốc 86 900 vnđ
2608580414 41 HSS Trung Quốc 89 100 vnđ
2608580415 43 HSS Trung Quốc 93 500 vnđ
2608580416 44 HSS Trung Quốc 94 600 vnđ
2608580417 46 HSS Trung Quốc 99 000 vnđ
2608580418 48 HSS Trung Quốc 103 400 vnđ
2608580419 51 HSS Trung Quốc 106 700 vnđ
2608580420 52 HSS Trung Quốc  
2608580421 54 HSS Trung Quốc 122 100 vnđ
2608580422 56 HSS Trung Quốc 124 300 vnđ
2608580423 57 HSS Trung Quốc 125 400 vnđ
2608580424 59 HSS Trung Quốc 129 800 vnđ
2608580425 60 HSS Trung Quốc 133 100 vnđ
2608580426 64 HSS Trung Quốc 137 500 vnđ
2608580427 65 HSS Trung Quốc 138 600 vnđ
2608580428 67 HSS Trung Quốc 144 100 vnđ
2608580429 68 HSS Trung Quốc  
2608580430 70 HSS Trung Quốc 150 700 vnđ
2608580431 73 HSS Trung Quốc 162 800 vnđ
2608580432 76 HSS Trung Quốc 166 100 vnđ
2608580433 79 HSS Trung Quốc  
2608580434 83 HSS Trung Quốc 174 900 vnđ
2608580435 86 HSS Trung Quốc  
2608580436 89 HSS Trung Quốc  
2608580437 92 HSS Trung Quốc  
2608580438 95 HSS Trung Quốc 212 300 vnđ
2608580439 98 HSS Trung Quốc 214 500 vnđ
2608580440 102 HSS Trung Quốc 222 200 vnđ
2608580441 105 HSS Trung Quốc  
2608580442 108 HSS Trung Quốc 235 400 vnđ
2608580443 111 HSS Trung Quốc  
2608580444 114 HSS Trung Quốc  
2608580445 121 HSS Trung Quốc  
2608580446 127 HSS Trung Quốc 301 400 vnđ
2608580447 140 HSS Trung Quốc 322 300 vnđ
2608580448 152 HSS Trung Quốc 346 500 vnđ