Đá mài silicon carbide Dremel 84922
prev
  • Đá mài silicon carbide Dremel 84922
next

Mã: 84922

Đặt hàng

Đá mài silicon carbide - Model Dremel 84922

  • Đá mài silicon carbide (màu xanh) được thiết kế dùng để mài cho đá, thuỷ tinh, gốm sứ và kim loại màu.

  • Kích thước: 4.8mm