Đá mài silicon carbide Dremel 85422
prev
  • Đá mài silicon carbide Dremel 85422
next

Mã: 85422

Đặt hàng

Đá mài silicon carbide Dremel 85422 

  • Đá mài silicon carbide Dremel 85422 (màu xanh) được thiết kế để dùng cho các loại đá, thuỷ tinh, gốm sứ và kim loại màu.

  • Kích thước: 19.8mm