Mũi đục chuôi gài 5 khía SDS Max Bosch
prev
  • Mũi đục chuôi gài 5 khía SDS Max Bosch
next

Liên hệ

Mã:

Đặt hàng

Mã hàng Sản phẩm Chiều dài
( mm )
Đóng gói Xuất xứ
2608690168 Mũi đục nhọn R-Tec, tự mài nhọn 400 10 chiếc Ý
1618600012 Mũi đục nhọn  600 1 chiếc Ý
2608690128 Mũi đục nhọn  400 10 chiếc Ý
2608690125 Mũi đục dẹt 400 10 chiếc Ý
2608690097 Đục bản, tự mài 350 1 chiếc Ý
2608690166 Mũi đục dẹt R-Tec 400 10 chiếc Ý