Mã hàng  Đường kính
( mm )
Chiều dài phần khoan
( mm )
Tổng chiều dài
( mm )
Xuất xứ Giá khuyến mãi
2608685860 16 200 340 Trung Quốc 426 800 vnđ
2608685861 16 400 540 Trung Quốc 553 300 vnđ
2608685862 18 200 340 Trung Quốc 477 400 vnđ
2608685863 18 400 540 Trung Quốc 602 800 vnđ
2608685864 20 200 320 Trung Quốc 553 300 vnđ
2608685865 20 400 520 Trung Quốc 678 700 vnđ
2608685866 22 200 320 Trung Quốc 602 800 vnđ
2608685867 22 400 520 Trung Quốc 729 300 vnđ
2608685868 25 200 320 Trung Quốc 653 400 vnđ
2608685869 25 400 520 Trung Quốc 778 800 vnđ
2608685870 28 200 320 Trung Quốc 729 300 vnđ
2608685871 28 400 520 Trung Quốc 854 700 vnđ
2608685872 30 200 320 Trung Quốc 792 000 vnđ
2608685873 30 400 520 Trung Quốc 917 400 vnđ
2608685874 32 200 320 Trung Quốc 854 700 vnđ
2608685875 32 400 520 Trung Quốc 980 100 vnđ
2608685876 35 400 520 Trung Quốc 1 118 700 vnđ
2608685877 40 400 520 Trung Quốc 1 508 100 vnđ