Mũi khoan bê tông SDS max 4 Bosch
prev
  • Mũi khoan bê tông SDS max 4 Bosch
next

Liên hệ

Mã:

Đặt hàng

Mã hàng  Đường kính
( mm )
Chiều dài phần khoan
( mm )
Tổng chiều dài
( mm )
Xuất xứ
2608685860 16 200 340 Trung Quốc
2608685861 16 400 540 Trung Quốc
2608685862 18 200 340 Trung Quốc
2608685863 18 400 540 Trung Quốc
2608685864 20 200 320 Trung Quốc
2608685865 20 400 520 Trung Quốc
2608685866 22 200 320 Trung Quốc
2608685867 22 400 520 Trung Quốc
2608685868 25 200 320 Trung Quốc
2608685869 25 400 520 Trung Quốc
2608685870 28 200 320 Trung Quốc
2608685871 28 400 520 Trung Quốc
2608685872 30 200 320 Trung Quốc
2608685873 30 400 520 Trung Quốc
2608685874 32 200 320 Trung Quốc
2608685875 32 400 520 Trung Quốc
2608685876 35 400 520 Trung Quốc
2608685877 40 400 520 Trung Quốc