Mã hàng  Đường kính
( mm )
Chiều dài phần khoan
( mm )
Tổng chiều dài
( mm )
Xuất xứ Giá khuyến mãi
2608680257 4 50 110 Trung Quốc 22 000 vnđ
2608680258 5 50 110 Trung Quốc 20 900 vnđ
2608680259 5 100 160 Trung Quốc 22 000 vnđ
2608680262 6 50 110 Trung Quốc 22 000 vnđ
2608680263 6 100 160 Trung Quốc 25 300 vnđ
2608680264 6 150 210 Trung Quốc 28 600 vnđ
2608680265 6.5 50 110 Trung Quốc  
2608680266 6.5 100 160 Trung Quốc  
2608680267 7 50 110 Trung Quốc 25 300 vnđ
2608680268 7 100 160 Trung Quốc 26 400 vnđ
2608680269 8 50 110 Trung Quốc 25 300 vnđ
2608680270 8 100 160 Trung Quốc 26 400 vnđ
2608680271 8 150 210 Trung Quốc 33 000 vnđ
2608680272 8 200 260 Trung Quốc 38 500 vnđ
2608680273 10 100 160 Trung Quốc 28 600 vnđ
2608680274 10 150 210 Trung Quốc 34 100 vnđ
2608680275 10 200 260 Trung Quốc 47 300 vnđ
2608680276 10 400 460 Trung Quốc 85 800 vnđ
2608680277 12 100 160 Trung Quốc 28 600 vnđ
2608680278 12 150 210 Trung Quốc 38 500 vnđ
2608680279 12 200 260 Trung Quốc 56 100 vnđ
2608680280 12 400 460 Trung Quốc 94 600 vnđ
2608680281 14 100 160 Trung Quốc 40 700 vnđ
2608680282 14 150 210 Trung Quốc 53 900 vnđ
2608680283 14 200 260 Trung Quốc 67 100 vnđ
2608680284 14 400 460 Trung Quốc 96 800 vnđ
2608680285 16 150 210 Trung Quốc 59 400 vnđ
2608680286 16 250 310 Trung Quốc 79 200 vnđ
2608680287 16 400 460 Trung Quốc 119 900 vnđ
2608680288 18 200 260 Trung Quốc 79 200 vnđ
2608680289 18 400 460 Trung Quốc 141 900 vnđ
2608680290 20 200 260 Trung Quốc 125 400 vnđ
2608680291 20 400 460 Trung Quốc 163 900 vnđ
2608680292 22 200 260 Trung Quốc 139 700 vnđ
2608680293 22 400 460 Trung Quốc 187 000 vnđ
2608680294 25 200 260 Trung Quốc 159 500 vnđ
2608680295 25 400 460 Trung Quốc 218 900 vnđ