Mã hàng  Đường kính
( mm )
Chiều dài phần khoan
( mm )
Tổng chiều dài
( mm )
Xuất xứ Giá khuyến mãi
2608831159 4 50 110 Trung Quốc 39 600 vnđ
2608831161 5 50 110 Trung Quốc 30 800 vnđ
2608831162 5 100 160 Trung Quốc 34 100 vnđ
2608831164 5.5 50 110 Trung Quốc 34 100 vnđ
2608831165 5.5 100 160 Trung Quốc 36 300 vnđ
2608831166 6 50 110 Trung Quốc 34 100 vnđ
2608831167 6 100 160 Trung Quốc 36 300 vnđ
2608831168 6 150 210 Trung Quốc 48 400 vnđ
2608831169 6 200 260 Trung Quốc 57 200 vnđ
2608831170 6.5 50 110 Trung Quốc 38 500 vnđ
2608831171 6.5 100 160 Trung Quốc 39 600 vnđ
2608831174 7 50 110 Trung Quốc 40 700 vnđ
2608831175 7 100 160 Trung Quốc 41 800 vnđ
2608831177 8 50 110 Trung Quốc 38 500 vnđ
2608831178 8 100 160 Trung Quốc 40 700 vnđ
2608831179 8 150 210 Trung Quốc 50 600 vnđ
2608831180 8 200 260 Trung Quốc 62 700 vnđ
2608831181 8 400 460 Trung Quốc 126 500 vnđ
2608831182 9 100 160 Trung Quốc 59 400 vnđ
2608831183 10 50 110 Trung Quốc 41 800 vnđ
2608831184 10 100 160 Trung Quốc 48 400 vnđ
2608831185 10 150 210 Trung Quốc 55 000 vnđ
2608831186 10 200 260 Trung Quốc 71 500 vnđ
2608831187 10 250 310 Trung Quốc 75 900 vnđ
2608831188 10 300 360 Trung Quốc 93 500 vnđ
2608831189 10 400 460 Trung Quốc 129 800 vnđ
2608831190 11 100 160 Trung Quốc 73 700 vnđ
2608831191 12 100 160 Trung Quốc 56 100 vnđ
2608831192 12 150 210 Trung Quốc 81 400 vnđ
2608831193 12 200 260 Trung Quốc 95 700 vnđ
2608831194 12 300 360 Trung Quốc 122 100 vnđ
2608831195 12 400 460 Trung Quốc 170 500 vnđ
2608831196 13 100 160 Trung Quốc 81 400 vnđ
2608831197 14 100 160 Trung Quốc 81 400 vnđ
2608831198 14 150 210 Trung Quốc 89 100 vnđ
2608831199 14 200 260 Trung Quốc 100 100 vnđ
2608831400 14 300 360 Trung Quốc 127 600 vnđ
2608831402 15 100 160 Trung Quốc 112 200 vnđ
2608831403 16 150 210 Trung Quốc 160 600 vnđ
2608831404 16 250 310 Trung Quốc 167 200 vnđ
2608831406 16 400 460 Trung Quốc 245 300 vnđ
2608831407 18 150 200 Trung Quốc 216 700 vnđ
2608831410 18 400 450 Trung Quốc 315 700 vnđ
2608831411 20 150 200 Trung Quốc 231 000 vnđ
2608831412 20 250 300 Trung Quốc 245 300 vnđ
2608831414 20 400 450 Trung Quốc 315 700 vnđ
2608831415 22 200 250 Trung Quốc 294 800 vnđ
2608831417 22 400 450 Trung Quốc 407 000 vnđ
2608831418 24 200 250 Trung Quốc 392 700 vnđ
2608831419 24 400 450 Trung Quốc 421 300 vnđ
2608831420 25 200 250 Trung Quốc 330 000 vnđ
2608831422 25 400 450 Trung Quốc 498 300 vnđ