Mũi khoan sắt HSS-G Bosch
prev
  • Mũi khoan sắt HSS-G Bosch
next

Liên hệ

Mã:

Đặt hàng

Mũi khoan sắt HSS-G DIN338

Bộ 10 mũi 

Mã hàng Đường kính
(mm)
Chiều dài phần khoan
(mm)
Tổng chiều dài
(mm)
Xuất xứ
2608595049 1.0 12 34 Trung Quốc
2608595050 1.5 18 40 Trung Quốc
2608595051 2.0 24 49 Trung Quốc
2608595052 2.2 27 53 Trung Quốc
2608595053 2.5 30 57 Trung Quốc
2608595054 2.8 33 61 Trung Quốc
2608595055 3.0 33 61 Trung Quốc
2608595056 3.2 36 65 Trung Quốc
2608595057 3.3 36 65 Trung Quốc
2608595058 3.5 39 70 Trung Quốc
2608595332 3.6 39 70 Trung Quốc
2608595059 4.0 43 75 Trung Quốc
2608595060 4.2 43 75 Trung Quốc
2608595333 4.4 47 80 Trung Quốc
2608595061 4.5 47 80 Trung Quốc
2608595334 4.8 52 86 Trung Quốc
2608595062 5.0 52 86 Trung Quốc
2608595063 5.2 52 86 Trung Quốc
2608595064 5.5 57 93 Trung Quốc
2608595065 5.8 57 93 Trung Quốc
2608595066 6.0 57 93 Trung Quốc
2608595067 6.2 63 101 Trung Quốc
2608595335 6.4 63 101 Trung Quốc
2608595068 6.5 63 101 Trung Quốc
2608595336 6.7 63 101 Trung Quốc
2608595069 6.8 69 109 Trung Quốc
2608595070 7.0 69 109 Trung Quốc
2608595337 7.2 69 109 Trung Quốc
2608595071 7.5 69 109 Trung Quốc

 

Bộ 5 mũi 

Mã hàng Đường kính
(mm)
Chiều dài phần khoan
(mm)
Tổng chiều dài
(mm)
Xuất xứ
2608595072 8.0 75 117 Trung Quốc
2608595073 8.5 75 117 Trung Quốc
2608595074 8.8 81 125 Trung Quốc
2608595075 9.0 81 125 Trung Quốc
2608595076 9.5 81 125 Trung Quốc
2608595338 9.8 87 133 Trung Quốc
2608595077 10.0 87 133 Trung Quốc
2608595078 10.5 87 133 Trung Quốc
2608595079 11.0 94 142 Trung Quốc
2608595080 11.5 94 142 Trung Quốc
2608595081 12.0 101 151 Trung Quốc
2608595082 12.5 101 151 Trung Quốc
2608595083 13.0 101 151 Trung Quốc

 

 Bộ 4 mũi

Mã hàng Đường kính
(mm)
Chiều dài phần khoan
(mm)
Tổng chiều dài
(mm)
Xuất xứ Giá khuyến mãi
( bộ 4 mũi )
2608585593 14.0 108 160 Trung Quốc  
2608585594 15.0 114 169 Trung Quốc 941 600 vnđ
2608585595 16.0 120 178 Trung Quốc 1 043 900 vnđ