Mũi khoan sắt HSS-G Bosch
prev
  • Mũi khoan sắt HSS-G Bosch
next

Mã:

Đặt hàng

Mũi khoan sắt HSS-G DIN338

Bộ 10 mũi 

Mã hàng Đường kính
(mm)
Chiều dài phần khoan
(mm)
Tổng chiều dài
(mm)
Xuất xứ Giá khuyến mãi
( bộ 10 mũi )
2608595049 1.0 12 34 Trung Quốc 70 400 vnđ
2608595050 1.5 18 40 Trung Quốc 70 400 vnđ
2608595051 2.0 24 49 Trung Quốc 70 400 vnđ
2608595052 2.2 27 53 Trung Quốc 70 400 vnđ
2608595053 2.5 30 57 Trung Quốc 70 400 vnđ
2608595054 2.8 33 61 Trung Quốc 89 100 vnđ
2608595055 3.0 33 61 Trung Quốc 89 100 vnđ
2608595056 3.2 36 65 Trung Quốc 105 600 vnđ
2608595057 3.3 36 65 Trung Quốc 105 600 vnđ
2608595058 3.5 39 70 Trung Quốc 105 600 vnđ
2608595332 3.6 39 70 Trung Quốc 105 600 vnđ
2608595059 4.0 43 75 Trung Quốc 132 000 vnđ
2608595060 4.2 43 75 Trung Quốc 132 000 vnđ
2608595333 4.4 47 80 Trung Quốc  
2608595061 4.5 47 80 Trung Quốc 132 000 vnđ
2608595334 4.8 52 86 Trung Quốc 152 900 vnđ
2608595062 5.0 52 86 Trung Quốc 152 900 vnđ
2608595063 5.2 52 86 Trung Quốc 179 300 vnđ
2608595064 5.5 57 93 Trung Quốc 179 300 vnđ
2608595065 5.8 57 93 Trung Quốc 206 800 vnđ
2608595066 6.0 57 93 Trung Quốc 206 800 vnđ
2608595067 6.2 63 101 Trung Quốc 233 200 vnđ
2608595335 6.4 63 101 Trung Quốc 233 200 vnđ
2608595068 6.5 63 101 Trung Quốc 233 200 vnđ
2608595336 6.7 63 101 Trung Quốc 275 000 vnđ
2608595069 6.8 69 109 Trung Quốc 275 000 vnđ
2608595070 7.0 69 109 Trung Quốc 275 000 vnđ
2608595337 7.2 69 109 Trung Quốc 322 300 vnđ
2608595071 7.5 69 109 Trung Quốc 322 300 vnđ

 

Bộ 5 mũi 

Mã hàng Đường kính
(mm)
Chiều dài phần khoan
(mm)
Tổng chiều dài
(mm)
Xuất xứ Giá khuyến mãi
( bộ 5 mũi )
2608595072 8.0 75 117 Trung Quốc 218 900 vnđ
2608595073 8.5 75 117 Trung Quốc 237 600 vnđ
2608595074 8.8 81 125 Trung Quốc 237 600 vnđ
2608595075 9.0 81 125 Trung Quốc 264 000 vnđ
2608595076 9.5 81 125 Trung Quốc 275 000 vnđ
2608595338 9.8 87 133 Trung Quốc 275 000 vnđ
2608595077 10.0 87 133 Trung Quốc 324 500 vnđ
2608595078 10.5 87 133 Trung Quốc 377 300 vnđ
2608595079 11.0 94 142 Trung Quốc 427 900 vnđ
2608595080 11.5 94 142 Trung Quốc 478 500 vnđ
2608595081 12.0 101 151 Trung Quốc 509 300 vnđ
2608595082 12.5 101 151 Trung Quốc 543 400 vnđ
2608595083 13.0 101 151 Trung Quốc 656 700 vnđ

 

 Bộ 4 mũi

Mã hàng Đường kính
(mm)
Chiều dài phần khoan
(mm)
Tổng chiều dài
(mm)
Xuất xứ Giá khuyến mãi
( bộ 4 mũi )
2608585593 14.0 108 160 Trung Quốc  
2608585594 15.0 114 169 Trung Quốc 941 600 vnđ
2608585595 16.0 120 178 Trung Quốc 1 043 900 vnđ