Bộ 10 mũi 

Mã hàng  Đường kính
( mm )
Chiều dài phần khoan
( mm )
Tổng chiều dài
( mm )
Xuất xứ Giá khuyến mãi
( bộ 10 mũi )
2608585872 1.0 12 34 Trung Quốc 72 600 vnđ
2608585873 1.5 18 40 Trung Quốc 72 600 vnđ
2608585874 2.0 24 49 Trung Quốc 72 600 vnđ
2608585875 2.5 30 57 Trung Quốc 72 600 vnđ
2608585876 3.0 33 61 Trung Quốc 110 000 vnd
2608585877 3.2 36 65 Trung Quốc 128 700 vnd
2608585878 3.3 36 65 Trung Quốc 128 700 vnd
2608585879 3.5 39 70 Trung Quốc 128 700 vnd
2608585880 4.0 43 75 Trung Quốc 163 900 vnđ
2608585881 4.1 43 75 Trung Quốc 206 800 vnđ
2608585882 4.2 43 75 Trung Quốc 206 800 vnđ
2608585883 4.5 47 80 Trung Quốc 207 900 vnđ
2608585884 4.8 52 86 Trung Quốc 261 800 vnđ
2608585885 5.0 52 86 Trung Quốc 260 700 vnđ
2608585886 5.1 52 86 Trung Quốc 333 300 vnđ
2608585887 5.2 57 93 Trung Quốc 333 300 vnđ
2608585888 5.5 57 93 Trung Quốc 333 300 vnđ
2608585889 6.0 57 93 Trung Quốc 383 900 vnđ
2608585890 6.5 63 101 Trung Quốc 460 900 vnđ
2608585891 6.8 69 109 Trung Quốc 588 500 vnđ
2608585892 7.0 69 109 Trung Quốc 588 500 vnđ
2608585893 7.5 69 109 Trung Quốc 651 200 vnđ

 Bộ 5 mũi

Mã hàng  Đường kính
( mm )
Chiều dài phần khoan
( mm )
Tổng chiều dài
( mm )
Xuất xứ Giá khuyến mãi
( bộ 5 mũi )
2608585894 8.0 75 117 Trung Quốc 390 500 vnđ
2608585895 8.5 75 117 Trung Quốc 435 600 vnđ
2608585896 9.0 81 125 Trung Quốc 519 200 vnđ
2608585897 9.5 81 125 Trung Quốc 574 200 vnđ
2608585898 10.0 87 133 Trung Quốc 664 400 vnđ
2608585899 10.2 87 133 Trung Quốc 767 800 vnđ
2608585900 10.5 87 133 Trung Quốc 767 800 vnđ
2608585901 11.0 94 142 Trung Quốc 810 700 vnđ
2608585902 11.5 94 142 Trung Quốc 976 800 vnđ
2608585903 12.0 101 151 Trung Quốc 1 009 800 vnđ
2608585904 12.5 101 151 Trung Quốc 1097 800 vnđ
2608585905 13 101 151 Trung Quốc 1 175 900 vnđ