Mũi khoan sắt và Inox HSS-Co Bosch
prev
  • Mũi khoan sắt và Inox HSS-Co Bosch
next

Liên hệ

Mã:

Đặt hàng

Bộ 10 mũi 

Mã hàng  Đường kính
( mm )
Chiều dài phần khoan
( mm )
Tổng chiều dài
( mm )
Xuất xứ
2608585872 1.0 12 34 Trung Quốc
2608585873 1.5 18 40 Trung Quốc
2608585874 2.0 24 49 Trung Quốc
2608585875 2.5 30 57 Trung Quốc
2608585876 3.0 33 61 Trung Quốc
2608585877 3.2 36 65 Trung Quốc
2608585878 3.3 36 65 Trung Quốc
2608585879 3.5 39 70 Trung Quốc
2608585880 4.0 43 75 Trung Quốc
2608585881 4.1 43 75 Trung Quốc
2608585882 4.2 43 75 Trung Quốc
2608585883 4.5 47 80 Trung Quốc
2608585884 4.8 52 86 Trung Quốc
2608585885 5.0 52 86 Trung Quốc
2608585886 5.1 52 86 Trung Quốc
2608585887 5.2 57 93 Trung Quốc
2608585888 5.5 57 93 Trung Quốc
2608585889 6.0 57 93 Trung Quốc
2608585890 6.5 63 101 Trung Quốc
2608585891 6.8 69 109 Trung Quốc
2608585892 7.0 69 109 Trung Quốc
2608585893 7.5 69 109 Trung Quốc

 Bộ 5 mũi

Mã hàng  Đường kính
( mm )
Chiều dài phần khoan
( mm )
Tổng chiều dài
( mm )
Xuất xứ
2608585894 8.0 75 117 Trung Quốc
2608585895 8.5 75 117 Trung Quốc
2608585896 9.0 81 125 Trung Quốc
2608585897 9.5 81 125 Trung Quốc
2608585898 10.0 87 133 Trung Quốc
2608585899 10.2 87 133 Trung Quốc
2608585900 10.5 87 133 Trung Quốc
2608585901 11.0 94 142 Trung Quốc
2608585902 11.5 94 142 Trung Quốc
2608585903 12.0 101 151 Trung Quốc
2608585904 12.5 101 151 Trung Quốc
2608585905 13 101 151 Trung Quốc