prev
next

Liên hệ

Mã:

Đặt hàng

Chuôi lục giác

Mũi khoan gỗ đuôi cá 

Mã hàng Đường kính ( mm )  Chiều dài ( mm ) Xuất xứ
2608595481 6 152 Trung Quốc
2608595482 8 152 Trung Quốc
2608595483 10 152 Trung Quốc
2608595484 12 152 Trung Quốc
2608595485 13 152 Trung Quốc
2608595486 14 152 Trung Quốc
2608595487 16 152 Trung Quốc
2608595488 17 152 Trung Quốc
2608595489 18 152 Trung Quốc
2608595490 19 152 Trung Quốc
2608595491 20 152 Trung Quốc
2608595492 22 152 Trung Quốc
2608595493 24 152 Trung Quốc
2608595494 25 152 Trung Quốc
2608595495 26 152 Trung Quốc
2608595496 28 152 Trung Quốc
2608595497 30 152 Trung Quốc
2608595498 32 152 Trung Quốc
2608595499 35 152 Trung Quốc
2608595500 36 152 Trung Quốc
2608595501 38 152 Trung Quốc
2608595502 40 152 Trung Quốc
2608595424 Bộ 6 mũi : 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm 152 Trung Quốc

Mũi khoan gỗ xoắn ốc 

Mã hàng Tên hiệu Xuất xứ Giá khuyến mãi
2607019322 Bộ 6 mũi khoan gỗ Auger : 10, 12, 14, 16, 18, 20 Trung Quốc 540 100 vnđ