Trục EZ Lock Dremel EZ402
prev
  • Trục EZ Lock Dremel EZ402
next

Mã: EZ402

Đặt hàng

Trục EZ Lock EZ402 giúp thay đổi phụ kiện dễ dàng như KÉO - VẶN - THẢ RA. Thiết kế của trục gá làm đơn giản hoá quá trình thay đổi.