Bàn phay Dremel 231
prev
  • Bàn phay Dremel 231
next

Mã: 231

Đặt hàng

Bao gồm: bàn phay

Chuyển máy Dremel thanh máy phay bàn cho đường phay chính xác
Tạo rãnh, phay, tạo đường viền
3 cách điều chỉnh cho kết quả chính xác
Bàn kích thước 203 x 152 mm.