Bao gồm:đầu nối chà nhám, mài

Giúp điều khiển máy khi mài thẳng hay góc nghiêng dễ dàng
Giúp cố định máy khi mài
Điều chỉnh độ sâu cho đường mài chính xác