Bao gồm: thanh dẫn mài theo góc, thanh điều chỉnh, đá mài sắc

Cách nhanh nhất và dễ nhất để mài sắc các dụng cụ, dao kéo
Dễ dàng gắn với máy Dremel
Làm việc với các kích cỡ mài khác nhau