Đầu tạo hình cắt Dremel 565
prev
  • Đầu tạo hình cắt Dremel 565
next

Mã: 565

Đặt hàng

Bao gồm: đầu dẫn hướng cắt, 2 mũi cắt thạch cao, 1 mũi cắt đa năng

Giúp điều khiển hướng cắt trên nhiều vật liệu
Dễ tháo lắp vào Dremel
Dễ điều chình độ sâu cắt đến 19 mm