Pin 10.8 V Bosch GBA 10.8 V - 4.0 Ah
prev
  • Pin 10.8 V Bosch GBA 10.8 V - 4.0 Ah
next

Mã: GBA 10.8 V - 4.0 Ah

Đặt hàng

Xuất xứ : Malaysia

GBA 10.8 V - 4.0 Ah

Điện áp 10.8 V
Dung lượng 4.0 Ah