Pin 14.4 V Bosch GBA 14.4 V - 4.0 Ah
prev
  • Pin 14.4 V Bosch GBA 14.4 V - 4.0 Ah
next

Mã: GBA 14.4 V - 4.0 Ah

Đặt hàng

Xuất xứ : Malaysia

GBA 14.4 V - 1.5 Ah

Điện áp 14.4 V
Dung lượng 1.5 Ah