Sạc pin Bosch GAL 1230 CV
prev
  • Sạc pin Bosch GAL 1230 CV
next

Mã: GAL 1230 CV

Đặt hàng

Thông số kỹ thuật
Điện áp pin sạc 10,8 – 12 V
Dòng sạc 3 A
Thời gian ước lượng sạc pin 1.5 Ah (80%/100%)  25/30 mins
Thời gian ước lượng sạc pin 2.0 Ah (80%/100%)  35/45 mins
Thời gian ước lượng sạc pin 2.5 Ah (80%/100%)  40/65 mins
Thời gian ước lượng sạc pin 3.0 Ah (80%/100%)  48/77 mins
Thời gian ước lượng sạc pin 4.0 Ah (80%/100%)  65/85 mins
Thời gian ước lượng sạc pin 6.0 Ah (80%/100%)  98/133 mins
Trọng lượng 400 g
No self-discharge, no memory effect No self-discharge, no memory effect 
and a higher energy density thanks to Li-Ion battery technology
Battery 100% compatible with all tools within its voltage class Battery 100% compatible with all tools within its voltage class 
Choose the XL battery for longest runtime or the compact battery for best handling