- 8%
Bosch Go Gen II (32 mũi vít) - Máy bắt vít dùng pin - 06019H2181
Bosch Go Gen II (32 mũi vít) - Máy bắt vít dùng pin - 06019H2181
Bosch Go Gen II (32 mũi vít) - Máy bắt vít dùng pin - 06019H2181
- 10%
GKF 12V-8 (SOLO) - Máy phay nhỏ dùng pin - 06016B00L0
GKF 12V-8 (SOLO) - Máy phay nhỏ dùng pin - 06016B00L0
GKF 12V-8 (SOLO) - Máy phay nhỏ dùng pin - 06016B00L0
- 14%
GKS 12V-LI (solo) - Cưa đĩa dùng pin - 06016A10L2
GKS 12V-LI (solo) - Cưa đĩa dùng pin - 06016A10L2
GKS 12V-LI (solo) - Cưa đĩa dùng pin - 06016A10L2
GKS 12V-LI (solo) - Cưa đĩa dùng pin - 06016A10L2
GKS 12V-LI (solo) - Cưa đĩa dùng pin - 06016A10L2
- 15%
GLI 120-LI (SOLO) - Đèn pin GLI 12V - 06014A10L0
GLI 120-LI (SOLO) - Đèn pin GLI 12V - 06014A10L0
GLI 120-LI (SOLO) - Đèn pin GLI 12V - 06014A10L0
- 7%
GOP 12V-28 (SOLO) - Máy cắt đa năng dùng pin - 06018B50L0
GOP 12V-28 (SOLO) - Máy cắt đa năng dùng pin - 06018B50L0
GOP 12V-28 (SOLO) - Máy cắt đa năng dùng pin - 06018B50L0
GOP 12V-28 (SOLO) - Máy cắt đa năng dùng pin - 06018B50L0
GOP 12V-28 (SOLO) - Máy cắt đa năng dùng pin - 06018B50L0
- 14%
GRO 12V-35 (SOLO) - Máy cắt xoay đa năng dùng pin - 06019C5000
GRO 12V-35 (SOLO) - Máy cắt xoay đa năng dùng pin - 06019C5000
GRO 12V-35 (SOLO) - Máy cắt xoay đa năng dùng pin - 06019C5000
GRO 12V-35 (SOLO) - Máy cắt xoay đa năng dùng pin - 06019C5000
GRO 12V-35 (SOLO) - Máy cắt xoay đa năng dùng pin - 06019C5000
- 14%
GSB 12V-30 - Máy khoan/ bắt vít dùng pin - 06019G91K0
GSB 12V-30 - Máy khoan/ bắt vít dùng pin - 06019G91K0
GSB 12V-30 - Máy khoan/ bắt vít dùng pin - 06019G91K0
GSB 12V-30 - Máy khoan/ bắt vít dùng pin - 06019G91K0
GSB 12V-30 - Máy khoan/ bắt vít dùng pin - 06019G91K0
- 14%
GSR 12V-30 - Máy khoan/ bắt vít dùng pin - 06019G90K0
GSR 12V-30 - Máy khoan/ bắt vít dùng pin - 06019G90K0
GSR 12V-30 - Máy khoan/ bắt vít dùng pin - 06019G90K0
GSR 12V-30 - Máy khoan/ bắt vít dùng pin - 06019G90K0
GSR 12V-30 - Máy khoan/ bắt vít dùng pin - 06019G90K0

Đăng ký để nhận bản tin