- 6%
GBG 60-20 - Máy mài để bàn hai đá 200mm - 060127A4K0
GBG 60-20 - Máy mài để bàn hai đá 200mm - 060127A4K0
GBG 60-20 - Máy mài để bàn hai đá 200mm - 060127A4K0
GBG 60-20 - Máy mài để bàn hai đá 200mm - 060127A4K0
GBG 60-20 - Máy mài để bàn hai đá 200mm - 060127A4K0
- 15%
GBH 2-24 DFR - Máy khoan búa - 06112730K0
GBH 2-24 DFR - Máy khoan búa - 06112730K0
GBH 2-24 DFR - Máy khoan búa - 06112730K0
- 12%
GBH 2-24 DRE - Máy khoan búa - 06112721K0
GBH 2-24 DRE - Máy khoan búa - 06112721K0
GBH 2-24 DRE - Máy khoan búa - 06112721K0
GBH 2-24 DRE - Máy khoan búa - 06112721K0
GBH 2-24 DRE - Máy khoan búa - 06112721K0
- 16%
GBH 2-24 RE - Máy khoan búa - 06112720K0
GBH 2-24 RE - Máy khoan búa - 06112720K0
GBH 2-24 RE - Máy khoan búa - 06112720K0
- 16%
GBH 2-26 DE - Máy khoan búa - 0611253604
GBH 2-26 DE - Máy khoan búa - 0611253604
- 12%
GBH 2-26 DRE - Máy khoan búa - 0611253704
GBH 2-26 DRE - Máy khoan búa - 0611253704
GBH 2-26 DRE - Máy khoan búa - 0611253704
- 16%
GBH 2-26 E - Máy khoan búa - 0611251604
GBH 2-26 E - Máy khoan búa - 0611251604
- 16%
GBH 2-26 RE - Máy khoan búa - 0611251704
GBH 2-26 RE - Máy khoan búa - 0611251704
- 16%
GBH 2-28 DFV - Máy khoan búa - 06112672K1
GBH 2-28 DFV - Máy khoan búa - 06112672K1
GBH 2-28 DFV - Máy khoan búa - 06112672K1
GBH 2-28 DFV - Máy khoan búa - 06112672K1
GBH 2-28 DFV - Máy khoan búa - 06112672K1
- 16%
GBH 2-28 DV - Máy khoan búa - 0611267102
GBH 2-28 DV - Máy khoan búa - 0611267102
GBH 2-28 DV - Máy khoan búa - 0611267102
GBH 2-28 DV - Máy khoan búa - 0611267102
GBH 2-28 DV - Máy khoan búa - 0611267102
- 13%
GBH 220 - Máy khoan búa - 06112A60K0

GBH 220 - Máy khoan búa - 06112A60K0

2,917,200₫ 3,369,000₫
GBH 220 - Máy khoan búa - 06112A60K0
GBH 220 - Máy khoan búa - 06112A60K0

Đăng ký để nhận bản tin