- 7%
GSB 20-2 RE - Máy khoan động lực - 06011A21K1
GSB 20-2 RE - Máy khoan động lực - 06011A21K1
GSB 20-2 RE - Máy khoan động lực - 06011A21K1
GSB 20-2 RE - Máy khoan động lực - 06011A21K1
GSB 20-2 RE - Máy khoan động lực - 06011A21K1
- 14%
GSB 10 RE - Máy khoan động lực  - 06012161K1
GSB 10 RE - Máy khoan động lực  - 06012161K1
GSB 10 RE - Máy khoan động lực  - 06012161K1
- 9%
GSB 13 RE - Máy khoan động lực - 06012271K0
GSB 13 RE - Máy khoan động lực - 06012271K0
GSB 13 RE - Máy khoan động lực - 06012271K0
- 4%
GSB 550 - Máy khoan động lực - 06011A15K0
GSB 550 - Máy khoan động lực - 06011A15K0
GSB 550 - Máy khoan động lực - 06011A15K0
GSB 550 - Máy khoan động lực - 06011A15K0
GSB 550 - Máy khoan động lực - 06011A15K0
- 9%
GBM 320 - Máy khoan - 06011A45K0

GBM 320 - Máy khoan - 06011A45K0

708,400₫ 779,000₫
GBM 320 - Máy khoan - 06011A45K0
GBM 320 - Máy khoan - 06011A45K0
GBM 320 - Máy khoan - 06011A45K0
GBM 320 - Máy khoan - 06011A45K0
- 13%
GBM 50-2 - Máy khoan từ - 06011B40K0

GBM 50-2 - Máy khoan từ - 06011B40K0

25,712,640₫ 29,519,000₫
GBM 50-2 - Máy khoan từ - 06011B40K0
GBM 50-2 - Máy khoan từ - 06011B40K0
GBM 50-2 - Máy khoan từ - 06011B40K0
GBM 50-2 - Máy khoan từ - 06011B40K0
- 7%
GSB 16 RE (Vali nhựa) - Máy khoan động lực - 06012281K1
GSB 16 RE (Vali nhựa) - Máy khoan động lực - 06012281K1
- 14%
GBM 13 RE - Máy khoan - 06014775K0

GBM 13 RE - Máy khoan - 06014775K0

1,408,000₫ 1,629,000₫
GBM 13 RE - Máy khoan - 06014775K0
- 9%
GBM 10 RE - Máy khoan - 06014735K0

GBM 10 RE - Máy khoan - 06014735K0

1,160,500₫ 1,269,000₫
GBM 10 RE - Máy khoan - 06014735K0
GBM 10 RE - Máy khoan - 06014735K0
GBM 10 RE - Máy khoan - 06014735K0
GBM 10 RE - Máy khoan - 06014735K0
- 14%
GBM 6 RE - Máy khoan - 06014725K0

GBM 6 RE - Máy khoan - 06014725K0

1,026,300₫ 1,189,000₫
GBM 6 RE - Máy khoan - 06014725K0

Đăng ký để nhận bản tin