Chính sách bảo hành cho dòng máy chuyên nghiệp - Heavy Duty

Ngày đăng: 16/02/2023

Tất cả các máy thuộc dòng chuyên nghiệp Heavy Duty là những máy có độ bền đáng tin cậy nhất. Để minh chứng cho việc chúng được sản xuất theo các tiêu chuẩn cao nhất, chúng tôi mang đến cho người sử dụng chính sách bảo hành 1 năm đối với toàn bộ sản phẩm thuộc dòng Heavy Duty này. Không cần đăng ký thêm.

Chính sách được áp dụng ngay sau khi đăng ký bảo hành thành công. Thông tin chi tiết về điệu kiện bảo hành có thể tìm thấy trên phiếu bảo hành đính kèm sản phẩm.

 

Tham khảo điều kiện bảo hành tại đây :